Kølkær og Omegns Borgerforening

Menu Info

Om Kølkær og Omegns Borgerforening

Bestyrelsen

Formand: Randi Skousbøll tlf. 26748217 Email
Næstformand: Anette Poulsen tlf. 30275600 Email
Kasserer: Solvej Winther tlf. 31557568
Sekretær: Martin Brocelius tlf. 30209049
Medlem: Kurt Ø. Andersen tlf. 23924356
Webansvarlig: Dennis Jensen tlf. 26157460 Email
1. Suppleant: Per Schermer Nielsen
2. Suppleant: Lissy Toustrup

Borgerforeningen arbejder for Kølkær-området på bl.a. følgende punkter:

  1. Varetager Kølkærs interesser overfor Herning Kommune, Region Midt og andre instanser der påvirker vores samfund.
  2. Medarrangør af arrangementer fx. Fastelavn, Sankthans og Jul.
  3. Byens hjemmeside

Borgerforeningen er en medlemsbaseret forening med egen bestyrelse, og har derfor brug for så mange medlemmer som muligt. Medlemskab tegnes for ét år ad gangen. Prisen for er 100,- kr for familiemedlemskab og 50,- kr for et personligt medlemskab. Medlemskab giver bla. ret til at stemme til general- forsamlingen, der bliver afholdt i april.

Bestyrelsens arbejdsopgaver

Faste årlige opgaver:

Kølkær Bladet

Kølkær og Omegns Borgerforening er medredaktører på Kølkær Bladet, der udkommer hvert kvartal.

Møder med landsbykontaktudvalget i Herning kommune

2 fra bestyrelsen (fortrinsvis formand og næstformand) tager 4 gange om året ind på kommunen, sammen med 27 andre landsbyers repræsentanter, til møde med byrådspolitikerne der sidder i udvalget. Det giver en enestående mulighed for at være i tæt dialog med vores lokale politikere. Samtidig er det et godt forum at dele ideer, erfaringer, meninger og problemer med de andre landsbyer. Det er også her vi kan søge om midler til udviklingsprojekter.

Lokalrådsmøder

Bestyrelsen inviterer 2 gange til fællesmøder med repræsentanter fra de forskellige foreninger tilhørende Kølkær. Her udveksler vi ”hvad vi har gang i rundt omkring” og kan diskutere ting der sker i byen og holdninger til nye initiativer/problemstillinger.

Bestyrelsesmøder efter behov

Vi mødes jævnligt i bestyrelsen. Her følger vi op på møder og aktiviteter vi har deltaget i/stået for. Vi forbereder os på kommende møder og tiltag. Vi diskuterer nye ideer og laver evt. planer for udvikling af disse.

Møde med Østdeponi

2 fra bestyrelsen deltager sammen med repræsentanter fra de andre landsbyer rundt om Østdeponi, i et møde med ledelsen derude.

Fastelavnsfest

Dette arrangeres i samarbejde med idrætsforeningen, menighedsrådet og Kløverhuset.

Sankthansfest

Dette arrangeres i samarbejde med menighedsrådet.

Juletræstænding

Dette arrangeres i samarbejde med idrætsforeningen og menighedsrådet.

Affaldsindsamling i april

Vi sørger for, at byens voksne borgere får mulighed for, at hjælpe til med, at holde byens indfaldsveje rene.

Projektet hører under Danmarks Naturfredningsforening.

Ad hoc opgaver:

Nye initiativer i byen fx. ud fra helhedsplanen for Kølkær og Omegn, udarbejdet i 2010 eller forslag fra medlemmerne.

Nyhedsbrev efter behov til medlemmer.

Annoncere i byporte

Kølkærs hjemmeside

Undergrupper med egen økonomi

Mad- klub ( ca. 6 x årlig)

Kultur gruppen ca. 1 årlig event.

Borgerforeningens økonomi

Herning kommune giver hvert år 9.000 kr. til Kølkær på baggrund af vores indbygger tal. Så for at der er penge til udvikling/ indkøb/ arrangementer er det vigtigt at vi også har mange medlemmer, som bidrager økonomisk.