Om Kølkær og Omegns Borgerforening

Bestyrelsen

Formand:Knud Holdgaard+45 30 57 10 21
Næstformand:Brian Bondegaard+45 29 64 62 03
Kasserer: Lissy Toustrup+45 28 44 76 95
Sekretær:Tina Fløe+45 20 25 27 65
Medlem:Lasse Petersen+45 28 18 55 42
1. SuppleantPeter Brøgger
2. SuppleantBruno Sørensen

Borgerforeningen arbejder for Kølkær-området på følgende punkter:

  • Varetager Kølkærs interesser overfor Herning Kommune, Region Midt og andre instanser der påvirker vores samfund.
  • Medarrangør af arrangementer fx. Fastelavn, Sankthans og Jul på Torvet.
  • Medarrangør af Folkemøde jævnligt
  • Byens hjemmeside
  • Mobilepay
  • virk.dk (CVR)
  • Hjertestarter
  • Facebook grupperne ”Kølkær” og ”Fælleskørsel”
  • Medlems administration
  • Vedligehold på Torvet: Rådhuset, Fliser, Bænkesæt, Legeområde, regnvandstønde, redskabsskur, el-skab, Flagstang, æbletræer, hæk og blomsterbed.

Borgerforeningen er en medlemsbaseret forening med egen bestyrelse, og har derfor brug for så mange medlemmer som muligt. Medlemskab tegnes for ét år ad gangen. Prisen for et husstands medlemskab er 150,- kr og 75,- kr for et personligt medlemskab. Medlemskab giver bla. ret til at stemme til general- forsamlingen, der bliver afholdt i april, og man modtager mail med relevante nyheder.

Bestyrelsens arbejdsopgaver

Faste årlige opgaver

Møder med landsbykontaktudvalget i Herning kommune

2 fra bestyrelsen (fortrinsvis formand og næstformand) tager 4 gange om året ind på kommunen, sammen med 27 andre landsbyers repræsentanter,  til møde med byrådspolitikerne der sidder i udvalget.  Det giver en enestående mulighed for at være i tæt dialog med vores lokale politikere. Samtidig er det et godt forum

at dele ideer, erfaringer, meninger og problemer med de andre landsbyer. Det er også her vi kan søge om midler til udviklingsprojekter.

Lokalrådsmøder

Bestyrelsen inviterer 2 gange årligt til fællesmøder med repræsentanter fra de forskellige foreninger tilhørende Kølkær. Her udveksler vi ”hvad vi har gang i rundt omkring” og kan diskutere ting der sker i byen og holdninger til nye initiativer/problemstillinger.

Bestyrelsesmøder efter behov

Vi mødes jævnligt i bestyrelsen. Her følger vi op på møder og aktiviteter vi har deltaget i/stået for. Vi forbereder os på kommende møder og tiltag. Vi diskuterer nye ideer og laver evt. planer for udvikling af disse.

Møde med Østdeponi (AFLD)

2 fra bestyrelsen deltager sammen med repræsentanter fra de andre landsbyer rundt om Østdeponi i et møde med ledelsen derude. Her oplyses omkring håndtering af affaldet, forurening m.m.

Herning Syd samarbejde

Da busforbindelserne i landsbyerne blev truet, besluttede 9 landsbyer i det sydlige opland til Herning at gå sammen for at stå stærkere, i forbindelse med div. henvendelser til kommune og region. Gruppen har lavet en fælles Facebook side (Landsbyerne Herning Syd) hvor der på skift sættes oplysninger ind fra de forskellige byer. Her sættes også opslag ind, når der er projekter der løses i fællesskab. Der afholdes 4 årlige møder. 
Byer der er med: Kølkær, Fasterholt, Arnborg, Høgild, Skarrild, Sandet, Stakroge, Karstoft, Kollund. 
Link til facebook gruppen her: https://www.facebook.com/Landsbyerne-Herning-Syd-2724565507768834/

Kølkær Bladet

Et samarbejde mellem foreninger og menighedsrådet. Bladet udkommer hvert kvartal, og indeholder fast nyheder fra Menighedsråd/Kirke, Idrætsforeningens forskellige afdelinger, og Borgerforeningens aktiviteter siden sidst. Derudover kan der være opslag fra Min Købmand, Søby, Hedelandsgruppen, Madklubben, Kulturgruppen. Desuden er der en fælles kalender på bagsiden, der gør det let og overskueligt for alle at se arrangementer i byen. Borgerforeningen har også haft et fast indlæg i næsten alle blade. Det gælder ”Velkommen til Kølkær”. Her præsenteres nye huskøbere, med et billede og en lille tekst der fortæller lidt om hvem de er og hvor de kommer fra. De fortæller også om hvorfor de valgte at slå sig ned i Kølkær. Ved besøget modtager de nye huskøbere forskellige ”gaver” fra foreninger og firmaer i området.

Årets faste arrangementer

Konfirmation

Byens flagstænger opsættes kl. 08.00 og nedtages kl. 17.00

Fastelavnsfest

Dette arrangeres i samarbejde med idrætsforeningen, menighedsrådet og Kløverhuset.

Sankthansfest

Dette arrangeres i samarbejde med menighedsrådet.

Juletræstænding (incl. Opsætning og nedtagning af pynt på Torvet)

Dette arrangeres i samarbejde med idrætsforeningen og menighedsrådet.

Affaldsindsamling i april

Vi sørger for, at byens borgere får mulighed for at hjælpe til med, at holde byens indfaldsveje rene. Projektet hører under Danmarks Naturfredningsforening.

Undergrupper

Madklubben: Arrangerer fællesspisning ca. 6 x årlig der foregår på skolen.

Kulturgruppen: ca. 1-2 årlige events.

Byudviklingsgruppen: Består af 5-6 ildsjæle der blev sammensat efter Folkemødet i 2018, hvor der kom over 60 forslag til borgerforeningen. Holder et månedligt møde, og hjælper BF med de langsigtede projekter og større tiltag i byen. F.eks. Bosætning/lejeboliger i Kølkær og forskønnelse af byen.

Borgerforeningens økonomi

Herning kommune giver hvert år 9.000 kr. til Kølkær på baggrund af vores indbygge tal. 
Så for at der er penge til udvikling/ indkøb/ arrangementer er det vigtigt at vi også har mange medlemmer, som bidrager økonomisk.