Generalforsamling 07-04-2022

Dagsorden

Pkt. 1 Valg af Dirigent.
Per Torsteinson

Pkt. 2 Valg af referent
Tina

Pkt. 3 Formandsberetning
Godkendt

Pkt. 4 Regnskab
Lille underskud på 3098,91 kr. Landsby app er afmeldt fremadrettet. Kløverhusets bustur til
jul var en éngangsting. Randi melder at at der calkuleres med at der nogen år bruges flere
penge end der er indtægter, der er stadig penge på kontoen. Andre år er der måske
overskud.
Godkendt

Pkt. 5 Indkomne forslag
Ingen

Pkt. 6 Kontingent
Sidste år besluttet at skulle sættes op grundet højere udgifter – pris skal diskuteres og
besluttes.
Forslag : 75 kr for enlige og 150 kr for en husstand : Vedtaget

Pkt. 7 Valg til bestyrelse
På valg er Lissy Toustrup, Knud Holdgård og Tina Flø-Jakobsen
Alle 3 genopstiller og der er ingen andre der stiller op : Alle 3 er genvalgt

Pkt. 8 Valg af suppleanter

  1. Brian Bondegaard
  2. Bruno Sørensen

Pkt. 9 Valg af revisor
Erik Toustrup

Pkt. 10 valg af revisorsuppleant
Jørgen T. Andersen

Pkt. 11 Eventuelt
Ved Per T : Trinbræt – evt. artikel i Folkebladet
Er det en ide at få reklamer i KølkærBladet ?
Bestyrelsen tager forslagene med til videre overvejelser.